Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #14

Informatie over de juiste ondersteuning

Thema: Leef je leven

Mensen met een beperking en hun familie weten vaak niet goed welke ondersteuning ze kunnen krijgen.

Betrokken partijen

  • LSR
  • KansPlus
  • Ieder(in)

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie.

Wat we gaan doen

We praten met mensen met een beperking en hun familie. Welke dagbesteding hebben zij en hoe hebben ze daarvoor gekozen? Hebben zij ondersteuning gekregen bij het kiezen voor de juiste dagbesteding? En hoe hebben ze dat geregeld? Wij schrijven van elk gesprek een kort verslagje, zonder dat we weten wie wat heeft gezegd.

  • Lees het interview over deze actie met Eric, Yvonne en Mireille in de Topper, het tijdschrift van Sherpa

De ervaringen van mensen met een beperking helpen ons bij het herschrijven van de brochure ‘Zorg en ondersteuning sinds 2015’. In makkelijk Nederlands, zodat iedereen het kan begrijpen.

Ook organiseren we bijeenkomsten voor ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs. En voor ouders van kinderen die naar speciale kinderdagcentra gaan. Daarin vertellen we waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. En hoe dat werkt. Vragen die we beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er?
  • Waar moet ik me melden als mijn kind ondersteuning nodig heeft?
  • Moet ik een eigen bijdrage betalen?
  • Kan ik hulp krijgen bij het zoeken naar de juiste ondersteuning?

Wat het oplevert

Brochure zorg en ondersteuning sinds 2015

De brochure 'De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 - eenvoudig verteld' is verschenen. De brochure gaat over de wetten die de zorg regelen: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) schrijven en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis ter beschikking te stellen.

Download de brochure

Wat we willen bereiken

We willen mensen met een beperking en hun ouders informeren over de ondersteuning die ze kunnen krijgen. Vaak weten ze dat namelijk niet (goed). We richten ons vooral op mensen die naar de dagbesteding gaan. En op jongeren (12-25 jaar) met een beperking die nog voor dagbesteding moeten kiezen.

Waarom deze actie

Veel mensen met een beperking en hun familie zijn niet goed op de hoogte van welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om dagbesteding of ondersteuning voor jongeren (12-25 jaar) met een beperking. Daarom hebben wij deze actie opgezet.

Planning

Deze actie duurt tot eind 2018.

Meer weten

Bijvoorbeeld over een informatiebijeenkomst op jouw kinderdagcentrum of school? Neem contact op met Dorien Kloosterman van KansPlus:  D.Kloosterman@kansplus.nl of 06-46291032. Dat kan tot 1 december 2018.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?