Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #6

Digitale hulpmiddelen voor de communicatie

Thema: Leef je leven

Communicatiemiddelen maken de dagelijkse communicatie tussen mensen met een beperking, hun familie en vrienden en begeleiders makkelijker.

Betrokken partijen

  • Ieder(in)
  • LSR

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie en begeleiders. Cliëntenraden en cliëntenorganisaties.

Wat we gaan doen

We zoeken goede voorbeelden van (digitale) communicatiemiddelen. We gaan ook vragen stellen aan mensen met een beperking, hun familie en begeleiders. We stellen vragen over hun ervaringen met (digitale) communicatiemiddelen.

Communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld: apps, tekeningen, foto’s of een schriftje. Ook het zorgplan of ondersteuningsplan is een communicatiemiddel. 

Wat het oplevert

  • Een rapport met ervaringen en voorbeelden van (digitale) communicatiemiddelen. Dit rapport is voor de cliëntenraden en cliëntenorganisaties. En wordt op deze website geplaatst.

  • Een presentatie van de voorbeelden op de SamenSterkdagen. Voor informatie over de SamenSterkdagen: SamenSterkdag in Utrecht (ook in Rijswijk, Rosmalen, Vries en Enschede.

Download de flyer

Wat we willen bereiken

We willen een (nog) betere dagelijkse communicatie tussen mensen met een beperking, begeleiders en familie. En de communicatie makkelijker maken met (digitale) communicatiemiddelen.

Stand van zaken

Er is al veel informatie verzameld over (digitale) communicatiemiddelen. We zijn nu mensen met een beperking, hun familie en begeleiders aan het interviewen. Als de interviews klaar zijn dan weten we welke mooie voorbeelden van communicatiemiddelen er zijn.
We willen dit graag laten zien op de SamenSterkdagen in het najaar van 2018.

?

Waarom deze actie

Het is belangrijk dat mensen met een beperking kunnen vertellen wat hun wensen zijn. En dat de dagelijkse communicatie met begeleiders en familie en vrienden goed gaat. (Digitale) communicatiemiddelen kunnen daarbij helpen. Ook op afstand.

Planning

In november 2017 zijn we begonnen. Vanaf juni 2018 gaan we de interviews doen. Deze actie loopt tot december 2018.

Meer weten

Neem contact op met Mieke van Opstal van Ieder(in): m.vanopstal@iederin.nlof

06 - 11 27 82 44.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?