Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties >

Werken met hart en oog voor de ander

Thema: Leef je leven

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking krijgen te maken met complexe vragen. Hoe weet je nu wat je cliënt echt wil? Hoe kun je met je hart blijven werken aan goede kwaliteit?

Ken je de mens(en) voor wie je werkt? Herken je je eigen normen en waarden en dat die kunnen verschillen van die van anderen (diversiteit)?

Heb je de wensen en dromen toen je ooit in de zorg begon nog? Heb je ze aangepast? En wat heb je meegenomen in je rugzak aan ervaringen.

Kunnen de mensen met wie je werkt al hun wensen realiseren? Kunnen zij participeren in de samenleving op de manier die zij willen? Wat betekent dat voor de begeleiding die jij biedt?

Deze vragen vormen de basis van een serie actieve korte werkvormen in drie workshops.

Betrokken partijen

  • Ieder(In)
  • KansPlus
  • LFB

Voor wie

Begeleiders van mensen met verstandelijke beperkingen die zorg en ondersteuning krijgen bij hun complexe zorgvragen vanuit de Wlz.

In groepen van 10 tot 20 mensen.

Wat we gaan doen

We geven heel 2018 diverse workshops:

  • Ken je mij? Vraag het mij! is een interactieve presentatie en workshop over levensvragen. We gaan met elkaar onderzoeken waarom het niet vanzelfsprekend is om belangrijke vragen te stellen aan elkaar. En we gaan tips en tricks uitwisselen over hoe je dat dan wel doet.
  • Oog voor de ander gaat over: Zie je de mens(en) voor wie je werkt?Herken je dat je zelf normen en waarden hebt en dat die verschillen van die van anderen (diversiteit)? Hoe ga je daar mee om? En, hoe kun je oog voor de ander (weer) verder versterken?
  • Een derde aanbod is een dialoog en kennissessie naar aanleiding van het VN verdrag voor mensen met een handicap: Ken jij de wensen van de mensen die je begeleidt? Kunnen zij alle wensen realiseren? Kunnen zij participeren in de samenleving op de manier die zij willen? Wat betekent dat voor de begeleiding die jij biedt?

Download de flyer

Het programma wordt op locatie aangeboden.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.

Geïnteresseerde zorginstellingen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Deze actie hangt nauw samen met de actie Extra toerusten zorgprofessionals

Wat het oplevert

Workshops en werkmethoden om zorgprofessionals toe te rusten door versterken competenties.

Wat we willen bereiken

  • Bewustwording, reflectie en inspiratie om je te blijven verplaatsen in de leefwereld van mensen met een beperking, en in hun familie.
  • Ondersteuning bij lastige dilemma’s in de uitvoering van je werk. Goede gesprekken over ieders ervaringen, en over thema’s die bij de eigen zorgorganisatie en locatie spelen.
  • Versterking van competenties van begeleiders. Steun in de rug voor het omgaan met ingewikkelde problematiek en complexe zorgvragen.

Waarom deze actie

Bevorderen van betrokken toegeruste professionals, die zich toegerust voelen om met complexe zorgvragen van hun cliënten om te gaan. Daartoe het versterken van de competenties van medewerkers: professionals en vrijwilligers.

Planning

Geheel 2018.

Meer weten

Neem voor meer informatie contact op met Maud Verheij van Ieder(in), via 030-721 08 95 of m.verheij@iederin.nl.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?