Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #6

Digitale hulpmiddelen voor de communicatie

Thema: Leef je leven

Communicatiemiddelen maken de dagelijkse communicatie tussen mensen met een beperking, hun familie en vrienden en begeleiders makkelijker.

Betrokken partijen

  • Ieder(in)
  • LSR

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie en begeleiders. Cliëntenraden en cliëntenorganisaties.

Wat hebben we gedaan

We zijn op zoek geweest naar goede voorbeelden van (digitale) communicatiemiddelen. We hebben vragen gesteld aan mensen met een beperking, hun familie en begeleiders. Vragen over hun ervaringen met (digitale) communicatiemiddelen.

Communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld: apps, tekeningen, foto’s of een schriftje.

Wat heeft het opgeleverd

  • Een presentatie van enkele mooie voorbeelden op de SamenSterkdagen in Rijswijk, Bilthoven, Rosmalen, Vries en Enschede in 2018. 

  • Een lijst met (digitale) communicatiemiddelen die is samengesteld uit informatie uit de interviews en van het internet.

Download de flyer

Wat gaat het nog opleveren

  • Een brochure/rapport met ervaringen en voorbeelden van (digitale) communicatiemiddelen. Deze brochure/rapport is bedoeld voor de cliëntenraden en cliëntenorganisaties. En wordt op deze website geplaatst.

Waarom deze actie

Het is belangrijk dat mensen met een beperking kunnen vertellen wat hun wensen zijn. En dat de dagelijkse communicatie met begeleiders en familie en vrienden goed gaat. (Digitale) communicatiemiddelen kunnen daarbij helpen. Ook op afstand.

Planning

In november 2017 zijn we begonnen. Deze actie loopt tot april 2019.

Meer weten

Neem contact op met Mieke van Opstal van Ieder(in): m.vanopstal@iederin.nlof

06 - 11 27 82 44.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?