Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties >

Les voor begeleiders

Het is belangrijk dat begeleiders les krijgen over vrijheidsbeperkende maatregelen. Welk lesmateriaal is er al beschikbaar over vrijheidsbeperking? Dat zoeken we uit.

Betrokken partijen

  • LFB
  • Ieder(in)

Voor wie

Begeleiders.

Wat we gaan doen

We onderzoeken welk lesmateriaal er al is over vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat zijn maatregelen die de vrijheid beperken. Zoals: de deur op slot doen. We kijken wat begeleiders leren in de opleiding. En op hun werk. Daarna maken we een lesmodule: ‘Terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen’. Samen met scholen en zorgaanbieders. We testen deze module in het mbo en hbo. Daarna kijken we of de module in het lesprogramma past.

 

Wat het oplevert

  • Een overzicht van bestaand lesmateriaal.
  • Een lesmodule over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Wat we willen bereiken

We willen het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen. Daarom maken we een lesmodule. Deze module is voor zorgopleidingen in het mbo en hbo.

Waarom deze actie

Zorgopleidingen besteden niet genoeg aandacht aan vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij vinden het belangrijk dat begeleiders leren hoe zij deze maatregelen kunnen terugdringen. En wat mensen met een beperking van deze maatregelen vinden. Daarom hebben wij deze actie bedacht.

Planning

Van januari tot en met maart 2018 verzamelen we bestaand lesmateriaal. Tussen maart tot en met november 2018 maken we de module. Deze module testen we tussen maart en november 2018. Van augustus tot en met november 2018 kijken we hoe die test is gegaan. En hoe de module in het lesprogramma past.

Meer weten

Neem contact op met Joost Blommendaal van LFB: j.blommendaal@lfb.nu of 030-2363761.

 

Wil je ook 
jouw verhaal vertellen?

Vul dan hier je naam en e-mailadres in. Belangrijk: je verhaal moet gaan over hoe jouw leven leuker is geworden door samen te werken en samen te praten. Je kunt je verhaal zelf schrijven of met iemand anders. Wij kunnen je ook helpen.