Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #13

Les voor begeleiders

Thema: Leef je leven

Het is belangrijk dat begeleiders les krijgen over vrijheidsbeperking. Welk lesmateriaal is er al? Hoe kunnen we dit gebruiken in een lesmethode over dit onderwerp voor professionele hulpverleners? Dat zoeken we uit.

Betrokken partijen

  • LFB
  • Ieder(in)
  • LSR
  • KansPlus

Voor wie

Zorgprofessionals in opleiding.

Wat we gaan doen

We onderzoeken welk lesmateriaal er al is over vrijheidsbeperking en vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat zijn maatregelen die de vrijheid beperken. Zoals: anderen zeggen wat jij moet eten of wanneer jij naar bed moet, anderen doen jouw deur op slot enz.

 

We kijken wat begeleiders leren in de opleiding. En op hun werk. Daarna maken we een lesmodule over het thema: ‘minder onvrijwillige zorg’. Hierin nemen we ook de wettelijke kaders mee: wat zijn de rechten van mensen met een beperking als het over vrijheidsbeperking gaat?

 

We ontwikkelen en testen de lesmodule samen een mbo-school. Ervaringsdeskundigen van de LFB werken mee aan het ontwikkelen en geven van de lesmodule. Daarna kijken we of de module in het lesprogramma past.

Wat het oplevert

Een lesmodule over vrijheidsbeperking, onvrijwillige zorg en de rechten van mensen met een beperking.

Wat we willen bereiken

We willen dat er minder onvrijwillige zorg wordt toegepast. Het helpt als begeleiders weten wat de (nieuwe) regels hier over zijn. Ook helpt het als zij in staat zijn om mensen met een beperking en familie hier goed over te informeren. En dat zij het gesprek aan kunnen gaan over dit thema.   

Waarom deze actie

Er kan bij zorgopleidingen meer aandacht worden besteed aan het thema ‘onvrijwillige zorg’. Bovendien willen we met de komst van de nieuwe Wet Zorg en Dwang toekomstige professionele hulpverleners goed toerusten.

Planning

Van januari tot en met maart 2018 verzamelen we bestaand lesmateriaal. Tussen maart tot en met november 2018 maken we de module. Deze module testen we van september tot en met november 2018. We kijken hoe de test is gegaan en of het lesprogramma past.

Stand van zaken

Het is belangrijk dat begeleiders les krijgen over vrijheidsbeperking. We maakten een lesmodule over het thema ‘minder onvrijwillige zorg’ voor professionele hulpverleners. Hierin zijn de wettelijke kaders meegenomen: Wat zijn de rechten van mensen met een beperking als het over vrijheidsbeperking gaat?

?

De lesmodule bestaat uit vijf lessen:

  • les 1 gaat over vrijheid en de Wet zorg en dwang
  • in les 2 worden ervaringsverhalen gedeeld
  • in les 3 gaan de leerlingen nadenken en aan de slag met een praktijkopdracht
  • les 4 gaat over ethiek en dilemma’s
  • in les 5 organiseren de leerlingen zelf een ‘dag van de vrijheid’ op school.

Op dit moment testen we de lesmodule bij drie MBO scholen: ROC Midden Nederland in Amersfoort, Landstede in Harderwijk en ROC Midden Nederland Utrecht. Leerlingen doorlopen daar de vijf lessen van de lesmodule. 

Ook geven we gastlessen over dit onderwerp op verschillende MBO-scholen.

 

Ervaringsdeskundigen van de LFB werken mee aan het ontwikkelen en geven van de lesmodule. Daarna kijken we of de module in het lesprogramma past.

Meer weten

Neem contact op met Hélène Hooft van de LFB: h.hooft@lfb.nu of 06 360 74 597.

 

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?