Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #23

Betere zorg door medezeggenschap

Thema: Leef je leven

Mensen met een beperking praten mee over goede zorg.

Betrokken partijen

  • KansPlus
  • LSR

Voor wie

Cliënten- en verwantenraden, familieverenigingen en zorgorganisaties.

Wat we gaan doen

  • We zoeken uit wat al bekend is over medezeggenschap. Medezeggenschap betekent: kunnen meepraten en meedenken. Bijvoorbeeld over het beleid van een zorgorganisatie.
  • We kijken hoe cliënten- en verwantenraden samenwerken met bestuurders. En hoe familieverenigingen dit doen. Ook kijken we hoe we de band met mensen met een beperking sterker kunnen maken. Want cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen moeten goed weten wat mensen met een beperking vinden. Zodat zij dat kunnen vertellen aan bestuurders van zorgorganisaties.
  • We geven een training aan tien cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen. In die training krijgen ze vragen over hoe ze werken. Hoe is de samenwerking met de bestuurders? Hoe is de band met mensen met een beperking? Samen bekijken we hoe de medezeggenschap kan verbeteren. En of de training daarbij helpt.
  • We organiseren bijeenkomsten voor zorgorganisaties, cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen. Daarin vertellen de tien raden en familieverenigingen over de training. En over de medezeggenschap in hun organisatie. We bespreken ook wat beter kan.

Wat het oplevert

  • Een toolkit over medezeggenschap voor cliëntenraden en familieverenigingen om zelf aan de slag te gaan met medezeggenschap.
  • Een training over medezeggenschap.
  • Bijeenkomsten over medezeggenschap.
  • Tijdens de SamenSterkdagen organiseren we de workshop 'Versterking medezeggenschap'

Wat we willen bereiken

We willen dat de medezeggenschap van mensen met een beperking verbetert. Ook willen we dat zorgorganisaties goed samenwerken met cliëntenraden.

Waarom deze actie

Met deze actie willen we alle vormen van medezeggenschap verbeteren. Betere medezeggenschap maakt de zorg namelijk beter.

Planning

De actie loopt tot eind 2018.

Meer weten

Neem contact op met Emiel Dekker van LSR: e.dekker@hetlsr.nl of 030-2937664.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?