Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #15

Informatie over cliëntondersteuning

Thema: Leef je leven

Mensen met een beperking hebben recht op goede ondersteuning.

Betrokken partijen

 • LFB
 • Ieder(in)
 • LSR
 • KansPlus

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie en begeleiders.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner helpt mensen met een beperking en hun familie.

Bijvoorbeeld bij het regelen van de juiste ondersteuning, het aanvragen van een indicatie of het regelen van een PGB.

De cliëntondersteuner doet dit los van de organisaties die de zorg en ondersteuning geven. En los van de gemeente of het zorgkantoor.

Daarom noemen we het een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat hebben we gedaan

 • We hebben veel informatie verzameld over (onafhankelijke) cliëntondersteuning.
  We hebben gesproken met mensen met een beperking, onafhankelijke cliëntondersteuners, zorgkantoren en gemeenten.

Hier hebben we een rapport van gemaakt.

Dit rapport heet “Onafhankelijke cliëntondersteuning in beeld” (pdf).

 

 • We laten drie mooie voorbeelden van onafhankelijke cliëntondersteuning zien.
 • En een lijst met punten die mensen met een beperking belangrijk vinden bij cliëntondersteuning. Bekijk de lijst met punten.
 • Een folder waarin belangrijk informatie staat over de onafhankelijke cliëntondersteuning, eenvoudig vertelt. Download de folder

Wat we willen bereiken

 • We willen dat mensen met een beperking en begeleiders weten dat onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat.
  En wat cliëntondersteuning is.
  En hoe en wanneer zij hier gebruik van kunnen maken.
  Bijvoorbeeld als iemand voor het eerst zorg of ondersteuning nodig heeft.
  Of als de zorg of ondersteuning verandert.
 • Mensen met een beperking zijn vrij om te kiezen wat zij belangrijk vinden.
  Ook willen we dat iedereen onafhankelijke cliëntondersteuning kan krijgen als je die nodig hebt.
 • De folder gaan we overal uitdelen. Iedereen kan de folder dan lezen.
  En steeds meer mensen weten wat onafhankelijke cliëntondersteuning is.

Waarom deze actie

We informeren mensen met een beperking, hun familie en begeleiders. Zodat ze weten wat onafhankelijke cliëntondersteuning is. En waar ze die kunnen krijgen.

Planning

In november 2017 zijn we begonnen met de voorbereidingen. Deze actie loopt tot oktober 2018.

Stand van zaken

We hebben alle informatie verzameld over (onafhankelijke) cliëntondersteuning. We hebben gesproken met mensen met een beperking, onafhankelijke cliëntondersteuners, de zorgkantoren en de gemeenten. Bijna alle interviews zijn gedaan. De volgende keer vertellen we een paar goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. We gaan nu nadenken over het rapport en de tips hierin.

?

Meer weten

Neem contact op met Mieke van Opstal van Ieder(in): m.vanopstal@iederin.nl of bel naar 06 11 27 82 44.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?