Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #9

Zelf een plan maken

Thema: Leef je leven

Het is belangrijk dat mensen met een beperking meedoen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan.

Betrokken partijen

  • LFB
  • Ieder(in)
  • KansPlus
  • LSR

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie, cliënten- en verwantenraden, begeleiders en bestuurders van zorgorganisaties.

Wat we gaan doen

We gaan op zoek naar voorbeelden van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. Dat zijn plannen over de wensen van mensen met een beperking en over de ondersteuning die ze nodig hebben. We zoeken plannen waarin het gaat om de cliënt. Hij mag bepalen wat er in het plan komt te staan. En hoe het plan eruit moet zien, bijvoorbeeld met een filmpje of met tekeningen. Familie en begeleiders kunnen daarbij ondersteunen. Deze voorbeelden laten we zien op bijeenkomsten en op deze website. Ook gaan we met zorgorganisaties praten. Hoe pakken zij het aan? Hebben zorgverleners een training gehad om cliënten hierbij te kunnen helpen?


Daarna organiseren we een bijeenkomst voor mensen met een beperking, hun familie en zorgorganisaties. In die bijeenkomst kunnen zij praten over cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. Organisaties kunnen zo veel van elkaar leren. We gaan ook kijken of de ‘Handreiking ondersteuningsplannen’ beter kan. Deze handreiking is in 2013 geschreven. Er staat in hoe je ondersteuningsplannen kunt maken.

Wat het oplevert

  • Een overzicht van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen.
  • Een overzicht van manieren om de plannen te maken.
  • Bijeenkomsten over ondersteuningsplannen.
  • Een verbeterde ‘Handreiking ondersteuningsplannen’.

Download de flyer voor de bijeenkomsten!

Wat we willen bereiken

We willen zorgorganisaties ondersteunen bij het maken van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking meedoen. En dat zij hun wensen kunnen vertellen.

Stand van zaken

We zijn druk bezig ervaringsverhalen van cliënten, verwanten en begeleiders met cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen op te halen. En best-practice omschrijvingen van zorginstellingen te maken. De workshop waarin we goede voorbeelden willen delen en bespreken is klaar. Er is een flyer met informatie. Heb je vragen, neem contact op met Helena Wiersma

?

Waarom deze actie

Mensen met een beperking willen gehoord worden. Dat betekent dat zij kunnen vertellen wat ze ergens van vinden. Bijvoorbeeld over hun ondersteuningsplan. En dat zij kunnen meedenken over wat erin komt staan. Dit gebeurt nog niet altijd. Daarom is deze actie bedacht.

Planning

Vanaf juni tot en met november 2017 zoeken we voorbeelden. Vanaf januari 2018 praten we met mensen met een beperking en met zorgorganisaties. De bijeenkomsten zijn tussen mei en oktober 2018. De adviezen voor de Handreiking zijn in september 2018 klaar. De actie loopt tot december 2018.

Meer weten

Neem contact op met Helena Wiersma van LSR: h.wiersma@hetlsr.nl of 030-2937664.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?