Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #9

Zelf een plan maken

Thema: Leef je leven

Het is belangrijk dat mensen met een beperking meedoen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan.

Betrokken partijen

  • LFB
  • Ieder(in)
  • KansPlus
  • LSR

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie, cliënten- en verwantenraden, begeleiders en bestuurders van zorgorganisaties.

Wat hebben we gedaan

We zijn op zoek gegaan naar voorbeelden van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. Dat zijn plannen over de wensen van mensen met een beperking en over de ondersteuning die ze nodig hebben. We hebben plannen gezocht waarin het gaat om de cliënt. Hij/zij mag bepalen wat er in het plan komt te staan. En hoe het plan eruit moet zien. Bijvoorbeeld met een filmpje of met tekeningen. Familie en begeleiders kunnen daarbij ondersteunen. Ook hebben we met zorgorganisaties gesproken. Hoe pakken zij het aan? Hebben zorgverleners een training gehad om cliënten hierbij te kunnen helpen?

We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een beperking, hun familie en zorgorganisaties. In die bijeenkomst hebben we gesproken over cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. Organisaties leren zo veel van elkaar. We hebben ook gekeken of de 'Handreiking ondersteuningsplannen' beter kan. Deze handreiking is in 2013 geschreven. Er staat in hoe je ondersteuningsplannen kunt maken. 

Wat heeft het opgeleverd

Download de flyer

Wat gaat het nog opleveren

  • Een overzicht van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen
  • Adviezen voor een verbeterde 'Handreiking ondersteuningsplannen'

Wat willen we bereiken

We willen zorgorganisaties ondersteunen bij het maken van cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen. We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking meedoen. En dat zij hun wensen kunnen vertellen.

Waarom deze actie

Mensen met een beperking willen gehoord worden. Dat betekent dat zij kunnen vertellen wat ze ergens van vinden. Bijvoorbeeld over hun ondersteuningsplan. En dat zij kunnen meedenken over wat erin komt staan. Dit gebeurt nog niet altijd. Daarom is deze actie bedacht.

Planning

Vanaf juni 2017 zoeken we naar voorbeelden. Vanaf januari 2018 praten we met mensen met een beperking en met zorgorganisaties. De bijeenkomsten zijn tussen mei en december 2018. De adviezen voor de Handreiking zijn in het 1e kwartaal 2018 klaar. De actie loopt tot mei/juni 2019.

Meer weten

Neem contact op met Helena Wiersma van LSR: h.wiersma@hetlsr.nl of 030-2937664.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?