Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #2

Staat van de gehandicaptenzorg

Thema: Samen vernieuwen

Onderzoek naar de ondersteuning voor mensen met een beperking is belangrijk. Zo kunnen we zien wat goed gaat en wat beter kan.

Betrokken partijen

  • VWS

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie, begeleiders en zorgorganisaties.

Wat we gaan doen

We bespreken met het ministerie van VWS hoe het onderzoek eruit moet zien. Daarvoor is er een begeleidingscommissie. Deze commissie denkt mee en geeft advies over alle fasen van het onderzoek.

 

We kijken eerst wat er al aan informatie en onderzoek ligt. Dit zal een eerste beeld geven over de ondersteuning aan mensen met een beperking. We zien dan ook wat we nog niet weten. En waar dus (nader) onderzoek nodig is. Dan bedenken we met elkaar goede onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld over de kwaliteit, de kosten en hoe de ondersteuning er in de toekomst uit moet zien. We bespreken deze vragen ook met onderzoekers en experts. Daarna vragen we een bureau om het onderzoek uit te voeren. En een trendanalyse te maken over de ontwikkelingen in de sector in de afgelopen jaren.

In deze actie kijken we niet naar individuele zorgorganisaties. Er komt dus ook geen ranglijst van zorgaanbieders.

Wat het oplevert

  • Een rapport over de staat van de gehandicaptenzorg
  • Een trendanalyse die de ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten zien

Wat we willen bereiken

We willen weten wat goed en wat niet goed gaat in de gehandicaptenzorg en waarom. Daar kunnen we met elkaar van leren. Dingen die niet goed gaan kunnen we proberen te verbeteren. En als we weten hoe de ondersteuning er in de toekomst uit moet zien, weten we wat we moeten doen om dat mogelijk te maken.

Waarom deze actie

Verschillende partijen in de sector hebben om dit onderzoek gevraagd. De algemene indruk is dat het goed gaat met de ondersteuning voor mensen met een beperking. Maar echt zeker weten we dat niet. En er zijn ook situaties waarin de ondersteuning voor mensen met een beperking nog niet is zoals we graag zouden willen.

Planning

Eind 2017 is duidelijk zijn hoe het onderzoek eruit gaat zien en wie het gaat uitvoeren. Het onderzoek is eind 2018 klaar.

Meer weten

Neem contact op met Inge Rasser van het ministerie van VWS: ia.rasser@minvws.nl of 070-3405432.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?