Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties >

Extra toerusten zorgprofessionals

Thema: Leef je leven

Ben jij je bewust van wat je doet en waarom? Durf jij vragen te stellen of gewoontes te doorbreken? Ben je je bewust van wat je bereikt door te werken in de driehoek? En weet je wat het doet voor bewoners en hun familieleden

en voor jezelf en je collega’s? Deze vragen vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van workshops!

Betrokken partijen

  • Ieder(in)
  • LSR
  • KansPlus
  • LFB

Voor wie

Zij-instromers, beginnende begeleiders, scholieren en studenten in de gehandicaptenzorg.

 

Driehoekskunde: vanzelfsprekend, niet vanzelf

Korte versie

Lange versie

Wat we gaan doen

We bieden 2 workshops aan die ook gegeven kunnen worden als gastlessen:

De workshops zijn bestemd voor zorgorganisaties in het kader van scholing én werving van nieuwe medewerkers en in bijzonder zij-instromers. Gastlessen zijn bestemd voor studenten op ROC’s en Hogescholen.

Verder hebben we een bijdrage geleverd aan de kennisbundels voor de specifieke doelgroepen LVB, EMB, NAH en Ouderen met een verstandelijke beperking.

Wat het oplevert

Doen, ervaren en bewust worden

  • Workshop 1: Het volgen van de workshop opent je blik en kan je helpen om vaste gewoonten of normen te bespreken en desgewenst te veranderen.Je durft vragen te stellen en met een open en nieuwsgierige blik naar situaties te kijken en ermee om te gaan.
    Workshop: Hé dat is gek, een blinde vlek
  • Workshop 2: Het volgen van de workshop draagt bij aan het van elkaar leren door ervaringen te bespreken. (Zelf)vertrouwen versterken in je werk. De gebruikte methodes zijn daarnaast toepasbaar in stage en werk.
    Workshop Drie weten meer

Stand van zaken

De workshops voor zij-instromers en beginnende begeleiders zijn klaar. In de flyers is hierover meer te lezen. We zoeken nu zorginstellingen en hogescholen en ROC’s die we gratis workshops en gastlessen kunnen aanbieden.

?

Wat we willen bereiken

We willen dat nieuwe medewerkers in de gehandicaptenzorg waakzaam zijn voor eigen blinde vlekken en blinde vlekken van anderen. En daarnaast willen we iedereen die nog maar kort in de gehandicaptenzorg werkt, ondersteunen bij het gesprek over goede zorg in de driehoek (mensen met een beperking, familie en vrienden en zorgprofessionals). Door in gesprek te gaan over ervaringen en dilemma’s verwachten we een open houding en reflectie mee te geven aan de medewerkers.

Waarom deze actie

Met deze actie versterken we de positie van mensen met een beperking en hun familie en vrienden. We richten ons op de verdieping van het gesprek tussen mensen met een beperking, familie en vrienden, wettelijke vertegenwoordiger, mantelzorger en zorgprofessionals. De cliëntenorganisaties kunnen samen met ervaringsdeskundigen in de workshops/gastlessen het perspectief van cliënten en verwanten goed naar voren brengen.

Planning

De workshops/gastlessen zijn beschikbaar om geboekt te worden! De trainers hebben met ervaringsdeskundigen nog tot eind december de mogelijkheid om deze workshops/gastlessen gratis op locatie aan te bieden.

Meer weten

Neem voor meer informatie contact op met Helena Wiersma: 030-293 76 64 of h.wiersma@hetlsr.nl.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?