Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #12

Voor iedereen te begrijpen

Thema: Leef je leven

Begrijpelijke informatie over onvrijwillige zorg en de Wet Zorg en Dwang.

Betrokken partijen

  • LFB
  • Ieder(in)

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie.

Wat we gaan doen

We zoeken eerst uit welke informatie er al is over vrijheidsbeperking en vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat zijn maatregelen die de vrijheid van iemand beperken. Bijvoorbeeld iemand vastbinden of opsluiten, bepalen wat iemand moet doen, iemand negeren of veel medicijnen geven enz.

 

We maken nieuw informatiemateriaal over onvrijwillige zorg (zorg die je niet wilt) en de Wet Zorg en Dwang. Deze wet gaat in op 1 januari 2020. Het materiaal wordt begrijpelijk en toegankelijk. Het is bedoeld voor mensen met een beperking, hun familie en professionele hulpverleners. Deze nieuwe informatie gaan we op verschillende manieren verspreiden.

Wat het oplevert

Wat we willen bereiken

We willen dat informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg voor iedereen te begrijpen is. Zodat mensen met een beperking en hun familie weten waar het over gaat. En welke rechten zij hebben. Ook willen we dat professionele hulpverleners deze informatie krijgen. Zodat zij hierover kunnen praten met mensen met een beperking en hun familie.

Waarom deze actie

Informatie over vrijheidsbeperkende maatregelen is vaak te moeilijk. Mensen met een beperking of hun familie begrijpen dan niet goed wat er staat. Wij vinden het belangrijk dat ze wél begrijpelijke informatie krijgen. En om hen te informeren over de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Planning

Van september tot en met december 2017 verzamelen we bestaande informatie. Tussen januari en november 2018 maken we voor iedereen begrijpelijke informatie. Die informatie gaan we vanaf juli 2018 verspreiden.

Meer weten

Neem contact op met Hélène Hooft van de LFB: h.hooft@lfb.nu of 06 360 74 597.

Stand van zaken

De inventarisatielijst over vrijheidsbeperking en vrijheidsbeperkende maatregelen is af. Deze lijst met ontwikkeld materiaal is speciaal voor mensen met een beperking en familie. Met een werkgroep van mensen met een beperking, verwanten en professionals wordt nagedacht over de inhoud en vorm van nieuw informatiemateriaal.

?

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?