Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Acties > Actie #3

Met elkaar praten over leven in vrijheid

Thema: Leef je leven

Zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben de afgelopen jaren al veel bereikt bij het verminderen van vrijheidsbeperking. Langzaam verschuift de aandacht nu naar het vergroten van vrijheid. Deze verschuiving is ook terug te vinden in het ontwerp van de nieuwe Wet zorg en dwang. De wens en de beleving van de cliënt zijn leidend, meer vrijheid voor de medewerkers hoort daarbij.

Betrokken partijen

  • Het LSR
  • KansPlus
  • Ieder(in)

Voor wie

Mensen met een beperking en hun familie en vrienden die gebruik (willen) maken van de Wlz-gehandicaptenzorg.

Wat we willen bereiken

Mensen met een beperking en hun familie en vrienden bewust maken van dilemma’s tussen meer vrijheid en daardoor betere kwaliteit van bestaan en ervaren afhankelijkheid met behulp van tools zoals ‘Zorg voor leven in vrijheid’.

Wat hebben we gedaan en waar zijn we mee bezig?

We hebben gekeken welke materialen er zijn die we kunnen gebruiken om met elkaar te praten over leven in vrijheid. Een lijst met materialen over vrijheidsbeperking vind je hier. Ook kijken we vast vooruit naar de wet Zorg & Dwang die vanaf 2020 belangrijk is in de zorg.

We organiseren bijeenkomsten met ouders, met medewerkers, met cliënten en soms gezamenlijk, om te praten over de gevolgen van de nieuwe wet, over wat vrijheid eigenlijk is.  Op 20 november 2018 vindt een studiedag plaats in Lunteren voor medewerkers in de zorg over de nieuwe wet. De titel van deze studiedag is ‘Nee, tenzij…?”

Wat het oplevert

Iedereen weet dat je goed moet nadenken en moet praten over vrijheid. Soms is het nodig om bepaalde afspraken te maken. Maar ook daar moet je goed met elkaar over praten.

Meer weten

Deze actie wordt uitgevoerd door LSR, KansPlus en Ieder(in). Wil je meer informatie over deze actie? Neem dan contact op met Dorien Kloosterman van KansPlus, via d.kloosterman@kansplus.nl of 06 45 29 10 32.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze Actie?!

Vind je dit artikel leuk om te lezen?