Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Kalender >

Focusbijeenkomst kiezen voor dagbesteding (27 maart)

Wij zoeken ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd.

KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda. Deze bijeenkomst hoort bij de actie Informatie over de juiste ondersteuning.

Voor wie

Ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd.

Waar

LSR, Kanaalweg 17c, Utrecht

Wanneer

Donderdag 22 maart 2018, 17.00 - 20.00 uur (inclusief broodjes)

Wat we gaan doen

In het kader van dit onderzoek hebben we ruim 50 ouders en mensen met een beperking geïnterviewd over hun ervaringen met betrekking tot de keuzes voor dagbesteding. Met de resultaten organiseren we vijf focusbijeenkomsten. We praten je bij over de resultaten en vragen of je je herkent in deze resultaten. Ook praten we verder over je eigen ervaringen en welke verbetermogelijkheden er volgens jou zijn.

 

In het focusgesprek gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat was de aanleiding voor de verandering van de dagbesteding?
  • Hoe is de keuze voor de nieuwe dagbesteding tot stand gekomen?
  • Wat liep goed bij het keuzeproces en welke belemmeringen ben je tegengekomen?
  • Hoe is de informatievoorziening en eventuele ondersteuning geweest?
  • Wat vind je van de huidige dagbesteding?

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?

In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaatsvindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over de keuzemogelijkheden en de wijze waarop uiteindelijk voor dagbesteding wordt gekozen.

 

Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Aanmelden

Meld je aan! De aanmeldingen komen binnen bij het LSR. Van hen ontvang je een definitieve bevestiging van deelname en uitnodiging. Reiskosten worden vergoed. We nodigen iedereen uit, ook als je gebruik maakt van een Persoonsgebonden budget voor dagbesteding/woonbegeleiding en dagbesteding Zorg in Natura.

Meer informatie

Voor vragen over dit het focusgesprek, mail naar e.dekker@hetlsr.nl. Lees meer over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017.

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Reageer op dit artikel
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.

Wil je ook 
jouw verhaal vertellen?

Vul dan hier je naam en e-mailadres in. Belangrijk: je verhaal moet gaan over hoe jouw leven leuker is geworden door samen te werken en samen te praten. Je kunt je verhaal zelf schrijven of met iemand anders. Wij kunnen je ook helpen.