Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Geef jij sociaal agogen in de gehandicaptenzorg een stem?

Thema: Tijd voor zorg

De beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) zet zich de komende jaren samen met zorgprofessionals in voor ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van mbo- en hbo-sociaal agogen in de gehandicaptenzorg. Waarom is zo’n beroepsvereniging hard nodig? En wat kan de BPSW voor jou betekenen?

Waardevolle kennis

Artsen, orthopedagogen en psychologen in de gehandicaptenzorg hebben een eigen beroepsvereniging. Mbo- en hbo-sociaal agogen hebben dat nog niet. De stem van jou en je collega agogen blijft hierdoor onvoldoende gehoord. Bijvoorbeeld bij het maken van beleid in zorgorganisaties en de (Rijks)overheid. De waardevolle agogische kennis die jullie hebben, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van methodieken, wordt daardoor binnen de sector minder meegenomen. Een gemiste kans, want deze kennis is noodzakelijk om aan te blijven sluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarom pleiten we in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg voor een beroepsvereniging voor sociaal agogen in de gehandicaptenzorg.

 

Samen optrekken

Binnen de BPSW kun je samen optrekken in de nieuwe functiegroep Sociaal Agogen in de Gehandicaptenzorg. In de functiegroep wissel je met collega’s kennis uit, je volgt de ontwikkelingen in jouw sector en levert er een bijdrage aan, bijvoorbeeld, beroepscodes, richtlijnen of zorgprogramma’s. Ben je lid van de beroepsvereniging dan laat je zien dat je trots bent op je vak. En dat je kwaliteit hoog in het vaandel draagt!

Beroepscode

Als sociaal agoog bij de BPSW heb je een eigen beroepscode waarin de normen staan voor professionals in de sociaal (ortho)pedagogische hulpverlening. Bij moeilijke vragen en dilemma’s is de beroepscode een leidraad voor je professionele handelen en toetssteen voor je eigen oordeelsvorming. Sociaal agogen bij de BPSW laten zien dat ze handelen volgens de Beroepscode van de Sociaal Agogisch Werker.

 

Hbo- professionals laten met het lidmaatschap zien dat zij de code onderschrijven. En ze stellen zich toetsbaar op met het tuchtrecht. Voor mbo-professionals geldt dit nog niet. Maar ook zonder tuchtrecht is de code voor hen nu al een belangrijke leidraad bij dilemma’s. De BPSW gaat samen met de sector onderzoeken hoe dit voor mbo-professionals in de toekomst verder georganiseerd kan worden.                 

De komende drie jaar

In de komende 3 jaar zet de BPSW in ieder geval in op:

 • de ontwikkeling van een passende beroepscode voor sociaal agogen in de gehandicaptenzorg (mbo- en hbo-niveau)
 • aandacht voor beroepsethiek
 • het opnemen van het agogisch perspectief binnen de richtlijnen die worden ontwikkeld in de Verstandelijk Gehandicaptensector
 • een stem geven aan de zorgprofessional door aan de juiste (beleids)tafels mee te praten
 • het verkennen of beroepsregistratie professionals ondersteunt en bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling
 • het met elkaar verder brengen en ondersteunen van de professionalisering in organisaties
 • het agenderen van belangrijke signalen en knelpunten
 • het zichtbaar maken dat het vak sociaal agoog in de gehandicaptenzorg een vak is om trots op te zijn

Lidmaatschap BPSW

Lidmaatschap is belangrijk voor de kwaliteit, het positioneren en het profileren van het beroep. Maar wat levert het je direct op?

 • Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen.
 • Een besloten LinkedIngroep waarin direct contact gelegd wordt tussen collega’s en het BPSW bureau.
 • De Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker.
 • Ondersteuning bij vragen over beroepscode, tuchtrecht en beroepsethische dilemma’s.
 • Een gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk.
 • Ledenkorting op trainingen, intervisie en supervisie bij de BPSW-school.
 • Een rechtsbijstandverzekering bij tuchtrechtzaken voor slechts € 7,50.
 • Tot 50% ledenkorting op bijeenkomsten van de functiegroepen en regionetwerken.
 • De BPSW-nieuwsbrief.

Meer weten

Sociaal agogen in de gehandicaptenzorg die nu lid worden betalen in 2018 en 2019 het kennismakingstarief van 57,50.

Word lid!

Lees verder op Ik doe mee

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.