Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Ik doe mee stopt, volwaardig leven gepresenteerd

Thema: Leef je leven, Passende zorg, Tijd voor zorg, Vaker luisteren, Samen vernieuwen

Op 15 mei vond het congres ‘Samen sterk voor volwaardig leven’ plaats in Bunnik. Een mooi moment om de resultaten van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg te delen en het programma Volwaardig leven toe te lichten.

In de kwaliteitsagenda hebben mensen met een beperking, hun familie en vrienden en zorgprofessionals hard gewerkt aan 5 belangrijke onderwerpen, namelijk:

  • Jij kunt het leven leiden dat je wenst
  • Je wordt geholpen als je andere zorg nodig hebt
  • Mensen die voor jou zorgen moeten dat goed doen
  • Het bestuur moet goed naar jou luisteren
  • Samen werken aan nieuwe dingen

Het nieuwe programma Volwaardig leven bouwt voort op de resultaten uit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg.

Programma Volwaardig leven

In het nieuwe programma Volwaardig leven wil het ministerie van VWS de gehandicaptenzorg beter passend maken en beter voorbereiden op te toekomst. Mensen met een beperking en hun familie en vrienden moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat zij ook volwaardig kunnen lezen. Het unieke aan het programma is dat mensen met een beperking, hun familie en vrienden en zorgprofessionals zelf meedenken in de Klankbordgroep. Deze groep heeft directe invloed op het programma.

Begeleiding á la carte

Organisaties presenteerden hun plannen voor het vernieuwingstraject 'begeleiding á la carte' aan ervaringsdeskundigen, familie en vrienden, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van zorgkantoren en het ministerie van VWS. Ongeveer 35 á 40 zorgorganisaties worden geselecteerd op basis van de presentatie en gaan binnen 'Begeleiding á la carte' 2 jaar aan de slag met hun plan voor persoonsgerichte zorg. Bij de uitvoering van het plan kunnen zij hulp krijgen van VWS.

Innovatie impuls

In de gehandicaptenzorg zijn al veel organisaties bezig met technologisch innovaties. Deze initiatieven blijven vaak hangen binnen de organisatie die ze ontwikkelt. Het invoeren en uitbreiden van innovatie blijkt lastig. Met de Innovatie impuls biedt het ministerie van VWS ongeveer 30 zorgaanbieders hier ondersteuning bij. Voor de zomer van 2019 zal er een oproep aan organisaties worden gedaan om te laten weten of ze hieraan willen deelnemen. De bedoeling is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar juist gebruik te maken van bestaande technologie binnen de sector. 

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.