Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

In ontwikkeling: Klantkeuze-informatie

Thema: Passende zorg

Tijdens een bijeenkomst van de VGN praten bestuurders, cliënten en hun vertegenwoordigers op 12 december over klantkeuze-informatie. Ze bespreken wat dit is. En hoe we keuze-informatie maken waar mensen echt iets aan hebben.

Een doel van de kwaliteitsagenda is keuze-informatie te maken voor mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Deze informatie helpt hen om goede keuzes te maken over zorg, wonen en werken bijvoorbeeld. Op dinsdagmiddag 12 december organiseert de VGN een bijeenkomst over keuze-informatie.

Verslag op deze website

De bijeenkomst is op uitnodiging. Mensen die niet zijn uitgenodigd, kunnen op deze website het verslag lezen en erop reageren. Er zijn bestuurders van zorgaanbieders uitgenodigd. Zij nemen een cliënt(vertegenwoordiger) mee. Ook komen er mensen van cliëntenorganisaties, zorgkantoren, zorginstituut, inspectie en het Ministerie van VWS.

Verhalen over zoektocht

De bijeenkomst start met verhalen van ervaringsdeskundigen vanuit LFB. Zij vertellen over hun zoektocht naar een geschikte woonplek en passende ondersteuning. Welke keuze-informatie zij daarbij hebben gebruikt? En welke informatie misten ze om goede keuzes te maken?

Programma

Onderzoekers presenteren de resultaten van projecten over klantkeuze-informatie:

  • Experiment persoonsvolgende zorg in de regio Rotterdam
  • ‘Wat ik belangrijk vind’ Inventarisatie en ontwikkeling cliënteninformatie’ (ZonMw-project)
  • 'Kwaliteit transparant voor de cliënt!' Welke informatie is belangrijk voor cliënten? (Zorgkantoor Zilveren Kruis met 10 VGN-leden)
  • Zorgkaart Nederland
  • Als zorg en/of ondersteuning nodig is - inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning.

Vervolgens kunnen mensen met elkaar praten over:

  • Wat klant-keuzeinformatie is
  • Aan welke informatie mensen met een beperking behoefte hebben
  • Of er sprake is van overlap of ontbreekt er nog informatie in bestaande bronnen en initiatieven
  • Hoe toegankelijk deze informatiebronnen en initiatieven zijn voor de doelgroep en
  • Welke eventuele aanvullende informatiebronnen of -kanalen wenselijk zijn.

De dagvoorzitter is Gijs Wanders. In 2018 volgen één of twee vervolgbijeenkomsten.

Lees verder op Ik doe mee

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.