Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Terugblik bijeenkomst klantkeuze-informatie

Thema: Passende zorg

Op 12 december organiseerde de VGN een eerste bijeenkomst over klantkeuze-informatie. Dit hebben zij samen met Ieder(in), LFB, KansPlus en Zilveren Kruis georganiseerd. Lees snel verder hoe de dag is verlopen.

Met 50 personen is gesproken over het thema klantkeuze-informatie. Vijf initiatieven over het thema zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentaties is duidelijk dat er al veel informatie beschikbaar is. Wanneer de vraag helder is en de cliënt weet wat hij/zij belangrijk vindt, dan ontbreekt nog wel vaak gerichte informatie om vervolgens tot een keuze te komen.

Persoonlijke verhalen

Ervaringsdeskundigen openden de bijeenkomst met persoonlijke verhalen. Zij vertelden over hun zoektocht naar een geschikte woonplek en passende ondersteuning en welke keuze-informatie zij daarbij hebben gebruikt of juist hebben gemist.

Vijf initiatieven

Vijf onderzoekers en projectleiders presenteerde de meest recente (voorlopige) resultaten van een aantal onderzoeken/initiatieven die gaan over klantkeuze-informatie. De initiatieven leveren allemaal een verschillend product op:

 • Experiment persoonsvolgende zorg in de regio Rotterdam
  • Dit levert onder andere een interactieve website op met informatie over het afbakenen van de hulpvraag en een passend zorgaanbod.
 • ‘Wat ik belangrijk vind’ Inventarisatie en ontwikkeling cliënteninformatie’ (ZonMw-project)
  • Er is een website ontwikkeld waar mensen met een beperking aan de hand van door hen gekozen onderwerpen een aantal vragen beantwoorden. Uit de antwoorden komt informatie die zij het meest belangrijk vinden bij het zoeken naar een zorgaanbieder.
 • ‘Kwaliteit transparant voor de cliënt!’ (Zorgkantoor Zilveren Kruis met 10 VGN-leden)
  • Het project heeft als hoofdproduct een handreiking opgeleverd voor zorgaanbieders, met informatievoorziening voor mensen met een beperking, hun familie en vrienden en verwijzers. Onderdeel van de handreiking zijn levenspaden per cliëntgroep (reguliere VG/NAH/EMB/ZG/LVG). Deze levenspaden geven inzicht in het levenspad en om welk moment iemand met een beperking behoefte heeft aan welke informatie.
 • Zorgkaart Nederland
  • Een zorgbrede website waarop informatie over zorgaanbieders staat vermeld. Ook kun je reviews achter laten.
 • Als zorg en/of ondersteuning nodig is – inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning (Ieder(in)).
  • Ieder(in) heeft geïnventariseerd hoe mensen met een beperking en hun verwanten bij hun huidige zorg terecht zijn gekomen, welke keuzemomenten er zijn geweest en welke ondersteuning ze hebben ontvangen en waaraan ze behoefte hebben.

Klantkeuze-informatie

Tijdens de bijeenkomst is volop gediscussieerd over onder meer de betekenis van klantkeuze-informatie. Hieronder wordt door de aanwezigen verstaan: alle verzamelde informatie om een goede keuze te maken ten aanzien van zorg en ondersteuning. Het gaat zowel om keuzes vóórdat een cliënt gebruik gaat maken van de zorg en ondersteuning als wanneer deze al zorg en ondersteuning ontvangt. Ook betreft het formele - en informele bronnen van informatie. Daarbij is aangegeven dat informele bronnen heel belangrijk voor cliënten zijn.

Andere initiatieven

Ook in het sociaal domein is veel aandacht voor het onderwerp klantkeuze-informatie. Gezien het bereik van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg, richten wij ons in eerste instantie op de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wat ontbreekt er?

Veel informatie is al beschikbaar. Maar hoe kom je tot een keuze als je vraag helder is en je weet wat je belangrijk vindt? En welke hulp heb je daarbij nodig? De VGN zoekt de antwoorden op deze vragen tijdens een vervolgbijeenkomst. Samen met de aanwezige partijen van de bijeenkomst op 12 december gaan zij het onderwerp verder verkennen. Het doel is om zo nodig iets nieuws/aanvullends te ontwikkelen.

In gesprek met..

Kees Erends

 

Lisette

Salkan

Lees verder op Ik doe mee

 • Bekijk met welke acties we bezig zijn om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector te verbeteren
 • Bezoek de bijeenkomsten die we organiseren in het kader van de kwaliteitsagenda
 • Laat je belofte achter! Laat ons weten waarom jij de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector wil verbeteren

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

1 Reactie op dit artikel

Maria B.
2 jaren geleden
Klantenkeuze informatie: een bijzondere gelenheid waar de clien centraal staat.
Iedereen van uit belangrijke positie staat op en ons wil ontmoeten. Ze nemen de tijd naar onze verhalen te luisteren. Zij beloven : naar onze verhalen met een andere oor te luisteren, begrijpen en meer gebruik maken van ervaringdeskundigen. Ook zij willen ons de clienten meer te betrekken. Wat een fantastische toekomst voor de clienten. Bedankt dat jullie ons willen vinden. Bedankt dat jullie willen voor zorgen voor laag drempel gesprekken. Bedankt dat jullie ons de weg wijst om gezien te worden. Bedankt voor de luisteren oor. Samen zijn we sterk. Maar zonder jullie hulp we niets bereiken. Samen zijn we sterk maar we niet alleen kunnen.

Plaats ook een reactie


Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.