Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Zeven bijeenkomsten Leergang Strategisch Opleidingsbeleid

Thema: Tijd voor zorg

De maatschappij verandert en de gehandicaptenzorg verandert mee. Dit betekent dat er anders organiseren, terwijl de vraag naar voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel overeind blijft. Personeel dat in staat is invulling te geven aan al die veranderingen en die de toenemende complexiteit van zorgvragen weet te beantwoorden om de kwaliteit van het leven van onze cliënten te verhogen.

Goede scholing van beroepskrachten is immers essentieel om goede kwalitatieve zorg en ondersteuning te kunnen bieden voor mensen met een beperking. Goed gefundeerde opleidingsplannen dragen bij aan juiste scholing voor medewerkers gebruikmakend van de laatste inzichten.

Continu proces

Opleiden is een continu proces geworden: een leven lang leren is daarbij het uitgangspunt. Het draait om het toepassen van het geleerde in wisselende en steeds veranderende situaties. We weten het al een langer: kennis vanuit het klaslokaal of het leerboek kan niet meer één op één in de praktijk worden toegepast. De werksituatie bepaalt welke kennis, vaardigheden en houding nodig zijn en welke ''oplossing'' past is en wordt ingezet.

Leergang strategisch opleidingsbeleid

Om organisaties in de Gehandicaptensector te ondersteunen bij deze omslag in leren, ontwikkelde de VGN een Leergang strategisch opleidingsbeleid. Tijdens deze leergang is in zeven bijeenkomsten een eigen, consistent en gedragen strategisch leerplan gemaakt. Op grond van de strategische opleidingsplannen ontstaat een beeld hoe de branche nog kan ‘groeien’ en eventuele aanvullingen nodig zijn.

 

Strategisch opleidingsplan als hulpmiddel

Het schrijven van een strategisch opleidingsplan is daarbij een hulpmiddel, geen doel op zich. Hoe de eigen organisatie denkt over strategisch opleiden, bepaalt wat er te doen is en hoe het eigen strategisch opleidingsplan eruit komt te zien.

Zo bezien is de leergang een expeditie waarbij we een aantal thema’s aandoen. We nemen onze eigen bagage mee en stoppen onderweg steeds wat in onze koffer of halen er wat uit om te delen. We zien veel, ervaren veel en eindigen onze reis met een reisverslag: het eigen strategisch opleidingsplan.

Bijeenkomsten

In zeven bijeenkomsten is op verschillende locaties toegewerkt naar een visie op leren die gedragen wordt door de eigen organisatie en is kennis en ervaring gedeeld met andere deelnemers en is met en van elkaar geleerd.

Lees verder op Ik doe mee

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.