Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Wat heeft Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit opgeleverd?

Thema: Leef je leven, Passende zorg, Tijd voor zorg, Vaker luisteren, Samen vernieuwen

De kwaliteitsagenda stond van 2016 tot 2018 in het teken van 5 belangrijke onderwerpen. Wat heeft de kwaliteitsagenda en de campagne Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit opgeleverd? We vroegen het aan 3 mensen die meewerkte in deze samenwerking. Lees mee hoe zij terugblikken op de afgelopen twee jaar en hoe zij de toekomst zien van het nieuwe programma Volwaardig Leven.

De afgelopen twee jaar hebben 11 organisaties zich hard gemaakt voor 5 onderwerpen. We hebben mooie producten ontwikkeld, workshops gegeven en hebben verhalen opgehaald waar mensen vertellen over hun wens.

We vroegen aan VGN, KansPlus en Vilans wat Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit heeft opgeleverd en hoe zij de toekomst zien voor het programma Volwaardig leven.

Wat heeft Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit jullie opgeleverd?

 

Ditte van Vliet, manager kwaliteit met beleid van VGN: 'We zijn met 11 partners heel actief aan de slag gegaan vanuit een gezamenlijk doel: Samen sterk voor kwaliteit. Die samenwerking met alle partners was heel vruchtbaar, omdat we elkaar nog beter hebben leren kennen en dat stimuleert de onderlinge samenwerking. En dat is weer nodig om samen te werken aan kwaliteitsvraagstukken.

Dankzij de kwaliteitsagenda heeft de VGN veel beleidsonderwerpen concreet kunnen maken om er mee aan de slag te zijn of te gaan. Denk aan:

  • de kennisbundels, die benut worden door praktijkonderwijs
  • de leereenheden op maat die een levenslang leren bevorderd
  • het faciliteren van het eigen maken van het kwaliteitskader bij 170 aanbieders
  • het ontwikkelen van handreikingen
  • de bijeenkomsten over klantkeuze informatie
  • de masterclass strategisch opleidingsbeleid
  • de inspiratiebijeenkomst voor praktijk, onderwijs en wetenschap.

Het leuke is dat cliëntenorganisaties met hun resultaten aanvullend werken aan bovenstaande thema's zoals de training externe visitatie voor ervaringsdeskundigen en bijvoorbeeld de in dialoog gesprekken in de driehoek, of de lessen over cliëntrechten bij de hogescholen.'

Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker bij KansPlus: 'Ik hoop dat de kwaliteitsagenda een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van mensen met een beperking. Wij hebben geprobeerd om dat te doen door veel informatie te geven over tal van onderwerpen, met cliëntenraden in gesprek te gaan, leesbare brochures te schrijven etc.'

Marjan Hurkmans, projectleider communicatie Ik doe mee! bij Vilans: ' Kennisproducten geïllustreerd met verhalen die professionals ondersteunen in het goed uitvoeren van hun vak. Want achter een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: samen eten en wandelen met medebewoners zit een hele wereld achter.'

Hoe kijk je nu vooruit naar Volwaardig leven?

Ditte van Vliet, manager kwaliteit met beleid van VGN: 'Het programma Volwaardig leven sluit grotendeels aan op de thema's van de Kwaliteitsagenda en dat vinden wij een goede zaak. Want de basis is goed in de gehandicaptenzorg maar het kan en moet beter als het gaat om persoonsgerichte zorg. Het programma Volwaardig leven borduurt daar redelijk goed op voort. Denk aan de thema's van het rapport Kleurrijke Zorg die weer uitgangspunt zijn voor onder andere begeleiding á la carte!'

Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker bij KansPlus: 'Volwaardig leven borduurt voort op het fundament dat in de kwaliteitsagenda is gelegd. Ook daar worden weer vele stappen gezet. Het is belangrijk dat we goed (blijven) samenwerken als cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren etc. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking.'

Marjan Hurkmans, projectleider communicatie Ik doe mee! bij Vilans: 'Vanuit het vertrekpunt "niets over ons, zonder ons", werkt Vilans graag mee aan de ontwikkeling van vernieuwde kennisproducten die professionals ondersteunen in het nog beter uitvoeren van hun vak'.  

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.