Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home >

Privacy en disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van en de selectie voor deze website, is het mogelijk dat de informatie die voor onze website werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Wie zijn wij?

Stichting Vilans is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurende zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurende zorg.

 

Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens heeft geen ander doel dan het mogelijk maken van het gebruik van deze website door de gebruiker en de aanverwante dienstverlening van Vilans. Gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden zal niet eerder gebeuren dan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene, tenzij wij tot het gebruik genoodzaakt zijn krachtens wettelijk voorschrift.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen neemt u dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@vilans.nl.

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Vilans van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Vilans behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan privacy@vilans.nl.

 

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Vilans omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Vilans maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Vilans kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Vilans behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Het meest actuele privacybeleid is te vinden op www.vilans.nl.

 

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vilans een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van Vilans.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

We moeten blijven zoeken naar de beste zorg voor iedereen.
Jij doet toch ook mee?