Deze site maakt gebruik van cookies.
Toon informatie voor:
Iedereen
Home > Verhalen >

Cliënten in de CCR? Heel gewoon bij Syndion

Andries, Alex en Erik zitten alle drie in de centrale cliëntenraad (CCR) van Syndion. Andries sinds 2013, Alex en Erik zijn er in 2017 bij gekomen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het thema ‘Kwaliteit en veiligheid’.

Andries werkt bij een houthandel en krijgt daarvoor ondersteuning van een jobcoach van Syndion. ‘Ik heb meegeholpen de CCR op te richten, vertelt hij. ‘Ik vind het belangrijk dat cliënten en vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau meepraten en als team samenwerken.’ Erik is het daarmee eens. Hij woont bij Syndion. ‘Overleggen en je mening geven is belangrijk, met alleen klagen bereik je niets.’ Alex zit als cliëntvertegenwoordiger in de CCR. Zijn zoon woont bij Syndion. Alex: ‘Een zorgorganisatie kan haar werk alleen goed doen door naar cliënten te luisteren. Dat kost tijd en moeite, maar dat is het waard.’

Andries, Erik en Alex
Een zorgorganisatie kan haar werk alleen goed doen door naar cliënten te luisteren.

Meebeslissen over kwaliteit en veiligheid

De centrale cliëntenraad van Syndion heeft 5 subgroepen:

  • over locaties en huisvesting
  • over communicatie en medezeggenschap
  • over organisatie en financiën (bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening)
  • over de inhoud van de zorg (dagbesteding en wonen)
  • over kwaliteit en veiligheid (bijvoorbeeld het kwaliteitskader, het ECD en de kwaliteitsrapporten)

Andries, Erik en Alex zitten in de subgroep over kwaliteit en veiligheid. Erik: ‘Op de locatie waar ik woon, was de kwaliteit van de zorg een paar jaar geleden minder goed. Dat heb ik ter sprake gebracht in de CCR en daar is naar geluisterd. Er zijn nieuwe mensen gekomen met een frisse blik en de zorg is verbeterd.’ Meestal zijn de onderwerpen algemener. Alex: ‘Denk bijvoorbeeld aan nieuwe bouwplannen, kwaliteitsonderzoeken of veranderende wetgeving.’ Erik vult aan: ‘En denk bij veiligheid aan afspraken over medicatie, agressie of pesten. Maar ook de praktische veiligheid in gebouwen.’

Goed georganiseerde CCR

Andries vindt de CCR van Syndion een van de best georganiseerde in het land. ‘Veel andere organisaties vinden de overleggen te moeilijk voor cliënten. Dat hoor ik van mijn collega’s bij de LSR, de koepel van cliëntenraden. Collega-cliëntenraden laten cliënten dan apart vergaderen. Ik vind dat vreemd. Je kunt zoveel van elkaar leren.’ De anderen zijn het daarmee eens. ‘Het heet toch niet voor niets cliëntenraad?’ zegt Alex.

Je kunt mensen op weg helpen door ze cursussen aan te bieden. Door ervoor te zorgen dat belangrijke informatie ook in eenvoudige taal beschikbaar is. En door een coach in te schakelen.

Cliëntencoach helpt

Die cliëntencoach is belangrijk. Erik: ‘Er zitten 14 mensen in onze CCR. We vergaderen elke maand. Naast cliënten en cliëntvertegenwoordigers zijn dat de bestuurder, een secretaresse, een notuliste én de cliëntencoach. Die ondersteunt ons allemaal. Als je de stukken niet goed begrijpt of als je in de vergadering iets niet snapt, dan legt ze het uit.’ Begrijpelijke taal is belangrijk, vindt ook Andries. ‘Als er gastsprekers komen, vragen we of zij een eenvoudige PowerPoint kunnen maken. Het grappige is dat ze het dan vaak zelf ook ineens veel duidelijker vinden.’

 

  • Doe mee! Vertel ons waarom jij de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector wil verbeteren.

Betrokken bestuurder

Ook verder doet Syndion er alles aan om de bijeenkomsten op een prettige manier te laten verlopen. ‘We hebben een betrokken bestuurder die ons goed ondersteunt’ zegt Alex. Erik is het met hem eens. ‘Al onze reiskosten worden vergoed, ook de taxi als dat nodig is. We hebben allemaal een eigen mailadres gekregen dat door Syndion beheerd wordt. Dat voorkomt problemen met privacygevoelige gegevens.’

Praten met in plaats van praten over

De CCR van Syndion is goed op weg. Blijft er toch nog wat te wensen over? Wat hopen de mannen nog te bereiken? Erik: ‘Dat er nóg beter naar de cliënt wordt geluisterd. Niet praten over, maar met de cliënt.’ Andries zit het langst in de raad en is blij met wat er tot nu toe bereikt is. ‘We begonnen met 3 mensen, nu zijn we met 14 leden. Bij ons gaat het dus goed maar dat is nog niet overal zo. Ik zou willen dat cliënten nog meer serieus worden genomen binnen de zorg.’ Alex hoopt dat ze deze sterke CCR kunnen houden. ‘Dat we van elkaar blijven leren en kunnen groeien. Dat we een echt team vormen.’

Vind je dit artikel leuk om te lezen?

Plaats ook een reactie
Let op. Jouw reactie kan straks gelezen worden door alle bezoekers.
Wees daarom voorzichtig met wat je zegt en wees beleefd naar anderen.