ikdoemee.nl logoikdoemee.nl

Welkom bij #meedoen

#Meedoen is een programma waarin Vereniging NOV samenwerkt met het Centraal Orgaan voor de opvang van asielzoekers (COA). In dit programma worden er nieuwkomers die op asielzoekerscentra wonen, gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten en vrijwilligerswerk.

Voor nieuwkomers

De bewoners maken op deze manier kennis met de Nederlandse taal, bouwen een netwerk op en wennen aan sociale interactie. #Meedoen is gestart in 2015, mede vanwege de komst van grote aantallen Syriërs. Vereniging NOV heeft vanaf 2015 een rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van #Meedoen en ontvangt, na aanvankelijk op eigen kracht een start te hebben gemaakt, inmiddels subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wil jij ook helpen om mensen te laten #meedoen?

Als jij vrijwilligerswerk kunt aanbieden aan mensen die kennis willen maken met de Nederlandse cultuur, laat het dan weten.

Cookie toestemming 🍪

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (altijd ingeschakeld).

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Cookies die geplaatst worden door het inladen van filmpjes van Youtube en andere externe websites.