ikdoemee.nl logoikdoemee.nl

Welkom bij #meedoen

#Meedoen is een programma waarin Vereniging NOV samenwerkt met het Centraal Orgaan voor de opvang van asielzoekers (COA). In dit programma worden er nieuwkomers die op asielzoekerscentra wonen, gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten en vrijwilligerswerk.

Voor nieuwkomers

De bewoners maken op deze manier kennis met de Nederlandse taal, bouwen een netwerk op en wennen aan sociale interactie. #Meedoen is gestart in 2015, mede vanwege de komst van grote aantallen Syriërs. Vereniging NOV heeft vanaf 2015 een rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van #Meedoen en ontvangt, na aanvankelijk op eigen kracht een start te hebben gemaakt, inmiddels subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wil jij ook helpen om mensen te laten #meedoen?

Als jij vrijwilligerswerk kunt aanbieden aan mensen die kennis willen maken met de Nederlandse cultuur, laat het dan weten.